साझा युवा संगठनमा यहाँलाई स्वागत छ।


साझा युवा संगठनको सदस्यता फारममा उल्लेखित शर्त पूरा गरेका र १८ वर्ष पुगेका तर ४० वर्ष उमेर नकटेका नेपाली/गैर आवासीय नेपाली नागरिकले वार्षिक सदस्यता शुल्क बुझाएर साझा युवा संगठनको सदस्यता लिन सक्नेछन्।

देशका सबै क्षेत्रहरूमा हाम्रा इकाईहरू निर्माण भएपछि स्थानीयस्तरमै सदस्यता लिने व्यवस्था मिलाइने छ तर हाललाई भने तपाईं हाम्रो प्रदेश कार्यालय स्थापना भएका ठाउँहरूमा ती कार्यालयमा सम्पर्क गरेर, अनलाइन फारम भरेर या सीधै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा आएर सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ।